קורס מדריך עוזר

קורס מדריך עוזר מהווה שער כניסה לעולם הדרכת הצלילה. במסגרת הקורס מקבל הצולל כלים מתודיים בסיסיים בהעברת תדריך לצלילה ויוסמך לבצע ריענוני צלילה וצלילות היכרות במסגרת פעילות מועדון הצלילה.

דרגת מדריך עוזר בהתאחדות הישראלית לצלילה ייחודית בכך שנוסף על הסמכה להעברת ריענונים וצלילות היכרות, מוסמך המדריך גם להעביר את החלק המעשי בקורס כוכב שני.

מטרת הקורס

הקניית ידע ראשוני בהדרכת צלילה.
הסמכה לביצוע צלילות ריענון.
הסמכה לביצוע צלילות היכרות.
תנאי קבלה:

צולל בכיר של ההתאחדות הישראלית לצלילה או ארגון צלילה מוכר.
בעל ניסיון צלילה מוכח של 100 צלילות לפחות.
גיל 21 לפחות ביום תחילת המבחנים.
מבנה הקורס:

הקורס מחולק לשני חלקים:

ההכנה תארך לפחות 4 ימים, ותועבר ע”י מדריך מכין בפיקוח מד”ר, במסגרתה יוכשרו החניכים ויתורגלו בנושאים הבאים:

ביצוע צלילת היכרות.
ביצוע צלילת ריענון.
העברת שיעור קמ”ס.
העברת תדריך.
העברת שיעור ציוד.
נוהל הצלה.
בחלק השני יעברו החניכים סדרת מבחנים בהם ידרשו להוכיח ידע תיאורטי, יכולת מעשים בנושאים שלעיל.

הערה
אם הקורס מתבצע במשולב עם קורס מדריכים, מבחן ההצלה ומבחני הידע בדקומפרסיה ונהלים יבוצעו בתקופת המבחנים של מבחני מדריך.

היתרים

כל ההיתרים שלהלן במסגרת של ביה”ס מוכר של ההתאחדות.
2. רשאי לסייע למדריך מוסמך בשיעורי המים של כוכב אחד (מדריך מוסמך, בצרוף מדריך עוזר, יוכל לצלול עם 10 חניכים).
3. רשאי לבצע צלילת רענון לכל הדרגות.
4. רשאי להוביל קבוצה של צוללים בדרגת כוכב אחד.
5. רשאי לבצע צלילת בכורה.
6. רשאי לבצע צלילות של החלק המעשי בקורס 2 כוכבים, ביחס חניך: מדריך של 1:4.
7. רשאי להצטרף למדריך מוסמך מתקדם, לביצוע צלילות עומק בקורס צולל בכיר.

מדריכי צלילה
קורסי צלילה
קורסי צלילה
צלילה בריף
קורסי צלילה
REP

רוצים מידע נוסף? צרו איתנו קשר