דרגה זו מיועדת לצוללי 2 כוכבים בעלי ניסיון, הרוצים להתקדם כצוללים, אך אינם מעוניינים לעבור הכשרה כמובילי קבוצה.

קורס צולל בכיר נועד להביא את הצולל לרמה מקצועית גבוהה, הן במישור המקצועי והן במישור העיוני. בסיומו, מצויד הצולל בכלים המאפשרים לו התמודדות עם מרבית מצבי הצלילה האפשריים, כמו גם הפעלת שיקול דעת נכון בכל מצב והתפתחות נתונים. כישורים אלה מאפשרים לצולל לקחת אחריות גם על קבוצת צוללים מוסמכים ומציבים אותו בנקודת זינוק טובה למסלול הדרכה.

קורס מדריך עוזר מהווה שער כניסה לעולם הדרכת הצלילה. במסגרת הקורס מקבל הצולל כלים מתודיים בסיסיים בהעברת תדריך לצלילה ויוסמך לבצע ריענוני צלילה וצלילות היכרות במסגרת פעילות מועדון הצלילה. דרגת מדריך עוזר בהתאחדות הישראלית לצלילה ייחודית בכך שנוסף על הסמכה להעברת ריענונים וצלילות היכרות, מוסמך המדריך גם להעביר את החלק המעשי בקורס כוכב שני.

קורס המדריכים של ההתאחדות הישראלית לצלילה הוא המקיף, המקצועי והיסודי ביותר. הקורס מכשיר את המדריך בהעברת שיעורי מים וכיתה, שליטה והובלה במים, פתרון בעיות וטיפול במצבי חירום. לימודי המתודיקה בקורס הם ברמה גבוהה ביותר, והמשתתפים בקורס זוכים גם להעשרת הידע הכללי והעלאת הרמה בצלילה.

REP

רוצים מידע נוסף? צרו איתנו קשר